AR-GE Faaliyetlerimiz

TRIPCODE

Tümleşik Dijital Kod Üretim, Dağtım , Stok Kontrol ve CRM Sistemi olarak nitelendirilen TRIPCODE platformu, firmamızda yürütülmekte olan ve dijital içerik servislerinin “kodlanarak”, alternatif kanallar aracılığı ile pazara sunulmasını ve tüm tedarik  zincirinin “optimize edilerek” yönetilmesini içeren bir ARGE projesidir.

 TRİPTEK olarak kurulmuş olduğumuz günden bugüne kadar grup şirketlerimizle birlikte dijital ve mobil sektörde geliştirdiğimiz özgün, yaratıcı ve inovatif çözümlerimizle son kullanıcılara, mobil operatörlere, medya şirketlerine  ve dijital işyerlerine katma değerli, getirisi son derece yüksek hizmetler sunmuş; kendilerinin pazardaki etkin konumlarının sürdürülebilirliğine önemli katkılar sağlamış bulunmaktayız.

 Bugün gelmiş olduğumuz bu noktada gerek web de gerek mobil de gerekse gerçek hayata uzanan dijital uygulamalarda “ücretli” servislere doğru büyük bir eğilim görmekteyiz. Bir zamanların “herşeyin bedava” olduğu WEB dünyası bile son 5 yıldır ciddi olarak abonelik/ tekil satış gibi farklı modellerle ücretli servislere odaklanmaktadır.

 Bugün itibarı ile Türkiye’deki Dijital İçerik Sağlaycılarının büyük bir kısmı  tamamen yabancı firmaların altyapısını kullanarak benzer dağıtım sistemlerini kendileri adına geliştirmişlerdir.  Ancak Türkiye’deki lider ISP şirkterlerinin önemli bir kısmı dahil olmak üzere hiçbiri bu çeşit bir dijital dağıtım sistemini kendisi geliştirmemiştir. Bu ürün pazarda önemli bir boşluğu dolduracaktır.

 Tüm dijital servis sağlayıcılar için verilen hizmetlerin kalitesini arttırabilmek, dolayısıyla ticari getiriyi maksimize edebilmek, müşteri odaklılık ilkesi kapsamında doğru bilginin, doğru kitleye, doğru şekilde ve içerikte ulaştırılmasını sağlamaktan geçmektedir. Projemiz kapsamında geliştireceğimiz TRIPCODE Platformunun CRM Modülü çerçevesinde, kullanıcılara ait uygulamalara yönelik, dağınık, kısa zamanda oluşan ve tekrarlayabilen operasyonel verilerinin elde edilmesi, depolanması, işlenmesi, analiz ve tahminlere dönüştürülerek raporlanması işlemlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla veri madenciliği faaliyeti ile karar süreçleri oluşturmayı öngörmekteyiz.

TRIPTICKET

mavimarmara-rHızla ilerleyen teknoloji ile gelişen sabit ve mobil telekomunikasyon şebekeleri, son kullanıcının sanayii devriminden beri alışkanlık haline getirdiği alışveriş alışkanlıklarını değiştirmektedir.  Bu değişikliğin en fazla hissediliği sektör Biletleme olarak görülebilir.

Özellikle akıllı mobil cihazların (Telefon, tablet vs) gelişmesiyle, bilet satın alım ve bilet “validasyon” süreçleri son kullanıcının satınalma tecrübesini pozitif yönde değiştirecek şekilde gelişmektedir. Toplu taşım, ulaşım, konser ve sinema organizasyonları, kısacası “bilet” ile “ticarileşen” tüm faaliyetler yeni teknolojiler ışığında “gelişim” göstermektedir. Özellkle iskandinavya gibi mobil penetrasyonun ve dijitalizasyonun yüksek olduğu ülklerde mobil bilet uygulamalarının Toplu Taşıma gibi sektörlerde 40%a varan pazar payına ulaştığı görülmektedir.

Dijital Akıllı bilet sistemleri, son kullanıcı tecrübesini kökünden değiştiren sistemlerdir. Son kullanıcının cep telefonundan SMS atarak hem bilet ücretini ödemesini, hem bileti cep telefonuna indirmesini ve daha sonra bileti bir başka cep telefonuna ya da bir kapıya entegre sensöre okutarak valide etmesini sağlar. Dolayısı ile, dijital bilet üretimi bu aşamada yalnızca bir “bilet” teknolojisi olarak değil aynı zamanda bir “validasyon” aracı olarak görülebilir. Son kullanıcının çeşitli “ön şartları” yerine getirerek bir “kapıdan” geçmesi yalnızca ticarileşmiş sektörleri değil aynı zamanda çok çeşitli “güvenlik” alanını da ilgilendirmektedir.

mesaj-atBuna ek olarak Biletleme teknolojisi ile üretilen “dijital biletler” aynı zamanda bir “kupon” olarak da kullanılabilmektedir. Temelde son kullanıcının gerek bir ticari satın alma yoluyla gerekse başka bir nedenle sahip olduğu “bilet/Kupon’un” başka bir yerde valide edilmesi ve bunun sonucunda valide edilen yerden indirim/hediye/puan vs kazanması olarak görülebilir. Özellikle mobil sektörde görülen ilerleme “kupon” konusunda gelişmeleri son derece olumlu olarak etkilemektedir.

Daha önce yapılan testlerde söz konusu sistem TFF ile işbirliği içinde A Milli Takımın Türkiye maçlarında, Maçka Küçük Çiftlik Park açık hava sinemalarında, MAVİ MARMARA motorları ile yapılan Bostancı Adalar seferlerinde kullanılan iskelelerde, ve TURKCELL’in çeşitli organizasyonlarında kullanılmıştır.  Bu minvalde yukarda anlatılan birbirinden bağımsız uygulamaların daha teknolojik ve ARGE sonucu teknoloji üretimine dayalı ve uluslararası pazarda  rekabet edebilecek tek bir sistem haline getirilmesine gerek oluşmuştur.

Proje çıktısı sistemin en önemli ve bizce dünyada da önemli bir rekabet avantajı sağlayan özelliği, hem bilet üretim teknolojisinin sistem tarafından içselleştirilmiş olması hem de ödeme, kampanya, iletim ve validasyon hizmetlerini tek bir noktadan gerekirse SOFTWARE AS A SERVICE olarak verilebilecek olmasıdır.

smartticket-rMobil ve Dijital Akıllı biletleme sistemleri henüz “bebeklik” aşamasındadır ve birtakım üye işyerlerine uygulanmıştır. Ancak İskandinavya ve Avrupa’nın diğer ülkelerinde söz konusu olan yaygınlığı ile karşılaştırınca Türkiye’de ve MENA ülkelerinde alınacak mesafe daha fazladır. Özellikle Türkiye toplu taşım ve “organizasyonlar” konusunda TRİPTICKET sistemi tarafından önemli ölçüde dijitalleştirilebilir.

TRİPTICKET sisteminin bir başka özelliği, yaygınlaştığı takdirde son kullanıcıya anında pazarlama ürünlerini de bilet ve kupon olarak sunabiliyor olacak olmasıdır. TRIPTICKET bu minvalde yalnızca bir “biletleme” sistemi değil birçok firma tarafından kullanılabilecek bir “kupona dayalı” pazarlama platformu olarak değerlendirilecektir.